EOF KARGO YAZILIMI
eof Kargo Yönetimi - Logo ile Entegre Kargo Ambar Yazılımı

Kargo (Ambar) sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde muhasebe ve finans sistemi ile uyumlu, müşterilerine sağlıklı ve hızlı geri dönüş imkanı sağlayan ve sektörel entegrasyonlara açık bir altyapıya sahip yazılıma ihtiyaç duyulur. eof Kargo Yönetimi bu amaçla hazırlanmış, sektörel ihtiyaçlar ile muhasebe ve finansal ihtiyaçları birleştiren e-devlet süreçlerinin gereksinimleri konusunda tam entegreli Kargo Takip ve yönetim sistemidir.

eof Kargo Yönetimi yazılımı göndericinin göndereceği kargonun talep aşamasından başlayan ve kargonun alıcıya teslimi/tahsilatı ile biten süreci kayıt altına alan ve kontrol mekanizmaları ile muhtemel hataları engelleyen bir yazılımdır. Logo (Kobi/ERP) ürünleri ile birlikte entegre çalışabilen eof Kargo Yönetimi yazılımı, dikey çözüm olması sebebi ile pratik kullanıma imkan sağlayan bir yazılımdır.

eof KARGO yazılımı, Müşterinin telefon ile malı taşıtma isteği aşamasından itibaren başlayan ve Kargonun Müşteriye teslimi ve ücretinin Tahsilatı ile biten süreci kayıt ve takip eden sistemdir.
Nakliye Ambarlarının iş süreçlerinin Online takibini sağlanır.
Merkez, Şube ve Acente bazında Ambar Tesellüm Fişleri, Ambar Toplu Taşıma İrsaliyeleri kolaylıkla girilebilir.
Araç Sevk ve Araç Kabul işlemleri hızlıca yapılabilir.
Toplama, Dağıtım ve Tahsilat İşlemleri takip edilebilir.

Tesellüm fişinden cari hesap borçlandırmaya imkân verir. Müşteri Sözleşme takibi ile anlaşmalı fiyat takibi imkanı sunar.

Toplu Taşıma İrsaliyesine aktarılan emtianın Toplam Kg, Toplam Adet, Alıcı Tutar, Gönderici Tutar ve Fiş Toplam Tutar bilgileri getirilir. Böylece tonaj ve adet bilgisinin kontrolü sağlanır.

Gün sonunda yapılan kargo teslimatları Tesellüm fişi bazında teslimat tarihi, saati, teslim durumu, teslim alan, tahsil edilen tutar bilgileri girilerek kaydedilir. Böylece Teslimat ve tahsilat durumu izlenir.

Tüm işlemler “Logo KOBİ / ERP ” ürünleri ile entegre geliştirilen eof KARGO Yazılımı ile tüm işlemler entegre ve online olarak anlık gerçekleşir. Veri aktarımı gibi manuel işlemler içermez. Böylece Logo Muhasebe Programı ile işletmenizin çek, senet, banka, kredi, kasa, satın alma, muhasebe, e-devlet gibi günlük işlemlerinizi yapabilirsiniz.

EOF KARGO YAZILIMI %100 LOGO GO3 VE TIGER 3 SERİSİ İLE ENTEGRE BİR ÇÖZÜMDÜR

  VTK Objects
Şube, Acente Takibi + +
İl, İlçe, Semt, Mahalle Tanımı + +
Araç Tanımı (Cari Bağlantılı) + +
Şoför Tanımı (Cari Bağlantılı) + +
Şube Bazlı Otomatik Matbu Evrak Numarası Verme + +
Otomatik Cari Hesap Kartı Açma + +
Tesellüm Fişi Kaydı ( Toplama Aracı Takipli ) + +
Tesellüm Fişinde Sözleşme Fiyatı Takibi + +
Toplu Taşıma İrsaliyesi (Araç Sevk/Kabul İşlemleri) + +
Kullanıcı Tanımlı Form Dizaynları ( Tesellüm, Toplu Taşıma ) + +
Standart Raporlar ( Tesellüm, Toplu Taşıma, Acente, Araç, Şoför, Sefer Raporları ) + +
Şube Bazlı Sınırsız Kullanıcı + +
Kets DocPlace Basic/Pro Doküman Yönetimi Entegrasyonu + +
Ödemeli Sipariş Kaydı ( Tesellüm Fişinden Borçlandırma ) +
Cari Hesap Virman İşlemi ( Tesellüm Fişi Kaynaklı ) +
Dağıtım modülü ( Dağıtım Aracı, Tahsilat ve Tahsilat Bilgisi Takibi ) +
Kargom Nerede ( Web, e-posta, SMS Desteği ) Proje Bazlı
Tahsit-Et Desteği ( Web üzerinden Tahsilat Desteği ) Proje Bazlı
QR (Karekod) ve Barkod Desteği Proje Bazlı

Logo Go 3 için VTK (Veri tabanı kullanım lisansı), Logo Tiger 3 Serisi için Object Runtime Lisansı Logo Kobi ve ERP serisi ürünlere veri yazılabilmesini sağlayan araçlardır.
Kets DocPlace Basic/Pro Doküman Yönetimi; Kets Yazılım tarafından geliştirilmiş zengin bir doküman yönetimi sistemidir. Kritik dokümanların kolayca düzenlemesini ve depolanmasını sağlamaktadır.