LOGO TIGER 3

Bugünkü ekonomik koşullarda vermililik çok önemli. Süreçlerimizin en iyi şekilde yönetilmesini zorunlu hale getiriyor. Hatta sadece kendi süreçlerimizi değil, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile aramızda olan süreci de en iyi şekilde yöneterek verimliliğe ulaşabiliriz. Bu konuda ıt yatırımları yardımcı olmaktadır. Ancak yapılacak IT yatırımı ve seçilecek kurumsal planlama çözümü kurumsal stratejiniz ve operasyonel stratejiinizi destekleyecek şekilde kapsamlı ve esnek olmalı. Çözüm hem bugünkü iş ihtiyaçlarını hem de gelecekte ihtiyaç duyulabilecek ihtiyaçları ve yasal düzenlemeleri hızla destekleyebilmelidir. LOGO TIGER 3 bu vizyon doğrultusunda geliştirilmiş bir ERP çözümüdür.

LOGO, teknolojik olarak açık platform stratejisini benimsemiştir.
En düşük sahip olma maliyeti ile sahip olunabilecek, yüksek performansa sahip ürünler sunmaktadır.
İstemci-Sunucu mimariyi desteklemektedir.”stored procedure” ve “trigger”lar geliştirilerek kurulan dağınık mimarisi sayesinde, sunucu sistemin sadece veri depolama özelliklerinden değil, işlemci potansiyelinden de en üst düzeyde yararlanılır. Platform bazında geliştirilen “stored procedure” ve “trigger”lar, veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar. Ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir. Böylece ağ ve donanım yatırımından en üst düzeyde faydalanılır ve yüksek performans elde edilir.

Internet üzerinde bir geliştirme platformu olan WebTIGER gibi ya da firmaların, bankalar, kurumlar ya da diğer firmalar ile iş akışını yönetmeyi hedefleyen KOBI2B e-İş Köprüsü gibi teknolojik ürünler geliştirmekte ve sunmaktadır. Ayrıca Logo’nun da geliştirmiş olduğubazı entegrasyonlar bulunmakta. Bunlar arasında ; IBM POS Genius Entegrasyonu entegrasyonu ve Uyarlanabilir MS CRM Entegrasyonu sayılabilir.
LOGO’nun sunduğu bu açık platform üzerinde, yetkili çözüm ortakları (hastane çözümleri ya da farklı üretim çözümleri gibi) uzman oldukları konularda çözümler sunmaktadırlar.
LOGO TIGER 3 aslında bir platform sunmaktadır. Logonun geliştirmiş olduğu uyarlama araçları ile yetkili çözüm ortakları LOGO TIGER 3 ile tam entegre sektörel pek çok çözüm geliştimektedirler. Böylece LOGO TIGER 3 kullanıcıları gerek anahtar teslim projeler sayesinde gerekse çözüm ortaklarımızın geliştirdiği çözümler ile tüm ihtiyaçlarını logo güvencesi ile bu platformda karşılayabiliyorlar.

LOGO çözümleri, Uluslararası bir veri iletişim standardı olan XML gibi ya da Windows gibi yaygın çözümler ve platformlar ile sinerji oluşturmaktadır.

LOGO’nun ERP çözümleri, en kapsamlı ihtiyaçlara göre planlanmış, entegre çalışmakta olan bir çok modülden oluşmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde sisteme bilgi bir kere girilir ve tüm kullanıcılar yetkili dahilinde güncel bilgiye doğrudan ulaşırlar. İsteme girilen bilgilerin ontrolleri ve limitlere uygunluğu kontrol edilerek güncellemeler otomatik yapılır.
Bu modüler ve entegre yapı;
Kağıda dayalı veya manuel olarak yapılan işleri azaltarak ya da tamamen ortadan kaldırarak İşlem Maliyetlerinden tasarrufu sağlar.
Bölümler ve Süreçler arası “ortak bir dil” oluşmasını sağlar.
Entegre İş Süreçleri – Departmanlar arası ve organizasyonlar arası iletişim yükünü ortadan kaldırır.
Entegre bilgi teknolojileri sayesinde tek veri girişi yapmak yeterli olur, bu sayede, verilerin kaynağından ve tek seferde alınması sağlanır, Veri Doğruluğunda Artış elde edilir.
Satınalma ve kontrat yönetme süreçlerinde etkinliği artırır, Satınalma Maliyetleri düşer.
Tedarik Zinciri Yönetimi – Tedarik zincirini oluşturan elemanların (stok, tedarikçi yönetimi, kontrat yönetimi, vb.) daha etkin yönetimi sağlanır.
Karar destek sürecini yeniden şekillendirmek
Raporlama, Mutabakat ve Konsolidasyon – Raporlama, iş kuralları çerçevesinde otomatize edilebilir, mutabakat ve konsolidasyon ise ortadan tamamiyle kaldırılabilir.
Süreçler sadeleşir ve hız kazanır, bu sayede de çalışanların, süreç üzerinde, departmanlar arası etkinliği artar.
Bütçeler ve sorumluluklar en alt seviyede operasyon yöneticilerine, sürece en yakın kişilere bağlanabilir.
Bütçe ve Operasyon Yönetimi –
Entegre edilmiş iş süreçlerini destekleyen entegre sistemler sayesinde toplam “sahip olma” maliyetlerinde azalma sağlanır. Toplam IT Maliyetlerinde Azalma –
TIGER’da bölümler arası iş akışının belirlenip, denetlenebilmesini; yöneticilerin şirketin anlık durumu ile ilgili özet bilgilere en kısa zamanda ulaşmasını mümkün kılan; veri güvenliği sağlayan; tepki ve karar sürecini kısaltan pek çok özellik mevcuttur.
Yönetici Konsolu ile bölüm yöneticileri ve şirket sahipleri tam ve kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri minimize edip kontrol altına alabilirler;
İş Akışı ile firma içi işlemlerin, veri akışına müdahele etmeden, esnek bir şekilde kontrolünü sağlanır;
Proje Takibi ile tekliften muhasebeye proje kapsamında oluşan tüm malzeme, hizmet ve finans hareketleri, proje sorumluları ve üretim emirlerinin takibi mümkündür.
Çok seviyeli kullanıcı erişim kontrolü, veri izlenebilirliğini ve stratejik veri güvenliğini güvence altına alır.
Doküman Yönetiminin sunduğu, “doküman-kayıt ilişkisi kurma özelliği” sayesinde arşivlerde kaybolmaktan kurtulursunuz. İhtiyaç duyulan dokümanları e-posta ile gönderme, elektronik ortamda takip etme imkanı bulabilirsiniz.
İş yeri-Fabrika-Ambar tanımları; TIGER’in esnek yapısı, firma yönetimlerine en karmaşık organizasyon yapısının üstesinden gelme imkanı sunar; her organizasyonel birimin satış, alım ve finansal işlemleri ayrı ayrı takip edilebilir.

Yönetici Konsolu ile bölüm yöneticileri ve şirket sahipleri tam ve kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri minimize edip kontrol altına alabilirler;
Yöneticilere şirketin anlık durumu ile ilgili özet bilgileri sunarak tepki ve karar sürecini kısaltma amacına yönelik bir araçtır.
Yönetici Konsolu ile bölüm yöneticileri ve şirket sahipleri tam ve kesin bilgiyi sürekli izleyerek, riskleri minimize edip kontrol altına alabilirler.
Yönetici Konsolu’nda yer alan “anlık göstergeler”in renk, skala, maksimum ve minimum gibi değerlerini değiştirerek kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirisiniz.
“En çoklar “ penceresinden en çok satılan ürünlerin miktar ve tutarını takip edebilir; En çok satış yapılan cari hesap tutarını izleyebilir; Konsoldaki anlık göstergeler penceresi ile stok devir hızı, alacak devir hızı, banka ve kasa durumu, tahsil edilecek çek/senet ve satışları izleme olanağı bulabilirsiniz.

İş akışı
İş Akış Yönetimi ile bilgi ve işlemlerin, tanımlanmış kurallar çerçevesinde, kullanıcılar arasında dolaşımı sağlanabilmekte, akış ve onay sisteminin tam veya parçalı olarak otomasyonu yapılabilmektedir.
İş Akışı, firma içi işlemlerin, veri akışına müdahale etmeden, esnek bir şekilde kontrolünü sağlar. İş akışının en çarpıcı özelliklerinden biri; kullanıcılar ürünü kullanmayı bilmeseler bile kendileri için tarif edilen işlemleri ürün üzerinden kolayca yapabilirler.
İş Akış Yönetimi evrak ve telefon trafiğini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda süreçlerin takibine ve yönetilmesine imkan vermektedir
Bugüne kadar, işlerin hatalı ya da eksik yapılması durumunda bazı kullanıcılara uyarı gitmesi, mail gönderimi vs. gibi scriptle yazılan pek çok işlemi LOGO TIGER 3 İş Akışı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin;
Malzeme kartındaki kod girişi doğru bilgi kaydetme ve raporlama açısından çok önemlidir. Örneğin bir şirketin kod yapısı 18 karakter olup eğer yanlış bir kod ile açılırsa kodu giren kişiye uyarı gidebilir.
m.20 ile başlayan kartlar A müdürüne, m.18 ile başlayan kartlar ise B müdürüne onaya gidebilir.

Diğer bir önrek ise firmalar için çok önemli bir süreç olan sipariş süreci için.
1000 ytl’nin üzerindeki siaprişler A müdürüne , altındaki siparişler ise B müdürüne onaya gidebilir.

ERP ürünlerinde bilgi girişi gerçekleştiren tüm kullanıcılar aynı yetkinliğe sahip olamayabliyor. Bazıları sadece operator seviyesinde olabileceği gibi bazılarının ise sadece kendilerine atanan işi yapması gerekiyor. İş akışı bu tip kullanıcılar için karmaşık ERP arayüzleri ve fonksiyonları arasında dolaşmayı da sonlandırarak sadece kendilerine atanan işi görmelerini sağlıyor. Böylece; Bir depo sorumlusu kendine gelen sevk emrini açıp tek yapması gereken onayla tuşuna basmak olabiliyor.
İş akışı ile dokuamn gönderme mümkün olduğu gibi , ürün içinde mesajlaşma da mümkün.

Proje Takip
• Yepyeni bir analiz boyut
• Proje izleme, raporlama, muhasebe entegrasyonu ve maliyet takibi
• Teklif aşamasından başlayan proje takibi
• Proje kapsamındaki işlemleri belli bir plan dahilinde kolay hayata geçirme

LOGO TIGER 3 sizlere yepyeni bir analiz boyutu sunuyor..
Tekliften başlayarak , sipariş, talep, üretim,sevkiyat,fatura,finans işlemlerinden muhasebeye kadar Proje koduna göre bilgileri girebiliyorsunuz. Düşünsenize hareketlerinize en başından itibaren proje kodunu getirip , bunu muhasebeye kadar taşıyabiliyorsunuz.
Bu sayede ürüne yepyeni bir analiz boyutu geliyor.
Üstelik ilişkilendirmeyi fiş bazında değil satır bazında yapabilirsiniz. Böylece birden fazla projeye ait hareketleri tek işlemde girebilirsiniz.
Bunun dışında (ayrıca) proje bazında raporlar alabilir , proje analizleri yapabilir , proje maliyetlerinizi görebilirsiniz.
2 Önemli analiz raporundan da bahsedebiliriz.
Bunlardan bir tanesi Proje Analizi raporu. Bu raporu var olan filtre değerleri ile dökelim.
Bir proje için dikkate alınabilecek sipariş, stok hareketleri, çek senet hareketleri, kasa, banka ve cari hareketleri listelenmektedir. İstenirse işyeri bazında alınabilir.
Sonuçta İster işyeri bazında isterseniz bütün işyerleriniz için bir projeye ait her şeyi görebilirsiniz.
Diğeri Genel Proje Analizi raporu. Bu raporda ise bütün projeler bir sayfada olacak şekilde listeleme yapılır. Böylelikle bütün projelerinizin durumunu beraber görebilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz.
Bunun dışında tüm modullerde yer alan raporlarımızda da proje bazında listeme yapılabilir. Örneğin maliyet raporlarında. Örneğin sipariş hareket raporlarında…

Cari hesap kartlarında kırılımlı ve hiyerarşik yapı özelliği
Bir grup şirketine bağlı cari hesap kartlarında yapılan işlemlerin toplam bakiyesi grup şirketinin bakiyesi olarak hesaplanır. Ayrıca bağlı şirketlerle ilgili işlemler grup şirketinin borç takip penceresinde de listelenir.
Bir grup şirketinin borç takip penceresinde kendisine bağlı cari hesaplarının tümünün borç takip hareketleri listelendiği gibi, bağlı cari hesaplar arasında borç aktarımı da yapılabilir.

Server üzerinde çalışan bu uygulama sayesinde LOGO TIGER 3 kullanıcıları Task Scheduler arayüzü üzerinden, istedikleri batch ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımları belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırabilmekte ve istenen formatta dosyaya yazılabilmektedir.

WebTIGER, LOGO TIGER 3’in bir çok özelliğini web üzerine taşımayı hedefleyen, web üzerinden kullanılmasına ihtiyaç duyulan süreçlerin güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan bir geliştirme platformudur. WebTIGER, merkez ve sube yapıları için bilgi ve rapor konsolidasyonu sağlamakta, bayi otomasyonu ve B2C için güvenli bir platform sunmaktadır.

Webtiger’ın kullanıcı yetkilendirme ve tanımlaması LOGO TIGER 3’dan tamamen farklıdır. 50 Kullanıcılı LOGO TIGER 3 ile 10 kullanıcılı veya 100 kullanıcılı Web LOGO TIGER 3 kullanılabilir. Web LOGO TIGER 3 kullanıcı sayısı ise eş anlı sisteme bağlanacak kullanıcı sayısını ifade eder.
Web LOGO TIGER 3 ile LOGO TIGER 3’daki 300’ü aşkın standart rapor, kullanıcı tanımlı Raporlar ve rapor üretici ile geliştirilen raporlar web üzerinden alınabilir. Böylece merkezi İstanbulda olan şubeleri Ankara ve Antalyada olan bir firmanın şubeleri internet üzerinden rahatlıkla raporları alabilir veya satış ekibi sahada iken istedikleri analiz ve sorgulamaları internetten yapabilirler.
Alınan raporlar excel ve pdf formatında alınabilir.

Yine webtiger’ın standart özellikleri kapsamında bayileriniz veya müşterileriniz yapılan yetkilendirme doğrultusunda sipariş girebilir, malzeme kartı oluşturabilir veya şubeleriniz talep fişi girişini internet üzerinden gerçekleştirebilir.

Webtiger’in navigator benzeri fonksiyonları ile oluşturulacak bir template üzerindeki raporlarda internet üzerinden rahatlıkla güncellenebilir.

Bu standart özelliklerin dışında webtiger ile LOGO TIGER 3’in istenilen tüm özellikleri kısa sürede güvenli ve düşük maliyet ile webe taşınabilir.
LOGO Çözüm Ortakları, Object Designer ve LOGO Objects uyarlama araçlarını kullanarak hızlı, tam entegre, ekonomik, görsel ve işlevsel uyarlamalar gerçekleştirebilmektedir.
Bu sayede; ek tablo ve alanlar yaratma, yeni formlar tasarlama, erişim ağacında değişiklikler ve yeni rapor tasarımları gibi sadece sizin firmanıza özel özelleştirmeleri gerçekleştirebileceksiniz.
Bu uyarlama araçları sayesinde kısa sürede düşük maliyet ile ve yeni versiyonlara kolaylıkla taşınabilen uyarlamalar gerçekleştirilebilir.

Arayüz uyarlama aracı ise son kullanıcılar için tasarlanmış, herhangi bir programlama dili bilmeyi gerektirmeyen bir çözümdür. Bu sayede yetkisi olan kullanıcı arayüzlerde istenilen değişiklikleri yaparak veri girişindeki hataların azaltılması, firma ihtiyaçlarına uygun arayüzlerin tasarlanması, ek alanların oluşturulması ve raporlanması kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

LOGO TIGER 3’da ürün kurulduğu an kullanıma hazır 300’ü aşkın rapor bulunmaktadır. Bu raporlar firmanın ihtiyaçları doğrultusunda alan ekleyerek, çıkararak, formüller ile yeni alanlar oluşturarak özelleştirilebilir. Filtreler ve kullanıcı tanımlı filtreler ile istenilen sorgulamalar kolaylıkla yapılabilir. Raporlar pek çok formatta alınabilir ve 3. partilere alınan raporlar mail ile gönderilebilir.
LOGO TIGER 3’da standart raporların dışında farklı kullanıcılar için tasarlanmış pek çok raporlama aracı da bulunmaktadır.

LOGO TIGER 3 ile birlikte gelen raporlama özelliklerinden biride Raporlarımdır.
Bu özellik raporları her seferinde menuler arasında dolaşmadan, seçeceğiniz rapor ünitesi, tasarımı ve filtre seçenekleri ile birlikte kendi vermiş olduğunuz bir isimle kaydedebilme imkanı sunar. Kaydedilen bu raporlara yine “Raporlarım” menu seçeneği ile ulaşabilirsiniz.
Diğer özellikte Tablolu Raporlama özelliğidir.

Raporlarım seçeneğinde daha kaydettiğim malzeme hareket dökümü raporunu tablo olarak alıyorum. Listelenen rapor ekranı üzerinde kolonların bazılarını gizleyebilir , sıralarını değiştirebilir, istediğim kolona göre sıralayabilir ve yine istediğiniz kolona göre özel filtrelemeler yapabilirsiniz.
Rapor üzerinde istenilen alana göre gruplama yapabilir, ara toplam ve dip toplam alabilirsiniz.
Bu düzenlemeler sonrası yeni tanımlı alanlar ekleyebilirim.

Yaptığım bu tasarım düzenlemelerini daha sonra yeniden yapmamak için tasarımı kaydedebilirim.
Ayrıca bu tasarımı dosyaya aktarıp , başka firmalarda içeriye alıp, kullanabilirim.
Rapor sonuçlarımı grafik ortamda inceleyebilirim. Seçim ekranında grafikte yer almasını istediğim alanları seçmem ve grafik tipini belirlemem yeterli.
Tablolu raporlama ile ilgili Tanımlı alan ekleme, grafik gösterim , tasarım kaydetme ve tasarımların dosyalanabilmesi özellikleri LOGO TIGER 3 ‘de olacaktır.

Rapor üretici query yazılarak istenilen raporların alınmasını sağlar. LOGO TIGER 3 ilişkisel veri tabanı üzerinde çalışmaktadır. Query ile raporlama yapmak mümkün iken, rapor üretici ne fayda sağlıyor diye baktığımızda;
Rapor üretici ile yazılan raporlar LOGO TIGER 3 rapor formatında alınır. Raporlar menü ağacında istenilen yere takılarak yetki verilen kullanıcılar tarafından raporlar kullanılabilir. Ayrıca rapor üretici ile geliştirilen raporlar webtiger ile aynı anda hem ürün içinde hem de web ortamında kullanılabilir.

Pratik tablo raporlarında ise kullanıcıların herhangi bir programlama dili bilmelerine gerek yoktur. Queryler hazır olarak verilmiştir. Özellikle hareket raporları kolaylıkla alınabilir, raporlarda istenilen gruplamalar, sıralamalar yapılıp, ara toplamlar alınabilir.

“Malzeme Yönetimi” sayesinde stok değer ve seviyelerini izler ve yönetirsiniz. “Malzeme Yönetimi” ile müşterilerinizin beklentilerini zamanında karşılar, envanter maliyetlerini kontrol edebilirsiniz.
“Malzeme Yönetimi” bölümü eldeki stok miktarı, girişler, çıkışlar, konsinyeler ve stok değerleri hakkında güncel stok bilgisi oluşturur. Stok değerleme yöntemleri ortalama, ağırlıklı ortalama, FIFO, LIFO ve dönemsel ortalamadır.
“Farklı Birimlerle İzleme” ve “Dinamik Birim ve Boyut Tanımları” ile malzemelerinizi sınırsız sayıda birimle izleyebilirsiniz. Alımını yaptığınız malzemelerin satışını farklı birimlerle gerçekleştirirsiniz. Aynı malzemeyi farklı üretim süreçlerinde farklı birimler üzerinden hesaplanan oran ve miktarlarda kullanabilirsiniz. Birimler arası çevrim katsayıları ile tek bir birim üzerinden raporlamaları alabilirsiniz. Boyut tanımları, malzemelerin veya stoklandıkları kutuların alan, hacim gibi boyut bilgilerinin verilmesini ve lojistik yönetiminde kullanılmasını sağlar. Bu özellik, ambar yerleşimlerinde
(örneğin; sevkiyat esnasında kamyon yüklemelerinde), optimal yerleşimlerin hesaplanmasını sağlar.
“Stok Yeri Takibi” özelliği ise ambar sistemi içerisinde malzeme yerleşiminin kolaylıkla takip edilmesini sağlar. Depo yönetim sistemi içerisinde her malzemenin, firmanın hangi ambarında, hangi rafta saklanacağı tanımlanır. Böylece stok yeri takibi ile ambarlarda stok yerleştirme ve stok çekme işlemlerinizi planlı ve düzenli bir şekilde yürütürsünüz.
“Tedarikçi Bağlantıları” sayesinde stokta yer alan malzemelerin hangi müşterilere satıldığını ya da hangi tedarikçilerden temin edildiğini kolaylıkla izleyebilir ve raporlayabilirsiniz. Ayrıca satış veya alış sırasında malzemeye ait tedarikçi ve müşteri bazında fiyat bilgileri ile temin veya teslim sürelerine de rahatlıkla ulaşarak malzeme hareket ve maliyetlerini daha etkin bir şekilde kontrol edersiniz. Bu bilgilere ek olarak, her tedarikçi ve müşterinin ürün stok kodlarını da sisteme girebilirsiniz. Bu sayede, sipariş, irsaliye ve fatura gibi evrak girişleri kolaylaşır. Ayrıca, evraklarda firma malzeme kodu yerine, müşteri veya tedarikçinin malzeme kodunu basabilirsiniz.
“ABC Analizleri” yardımı ile hangi malzeme stoklarının daha yakından izlenmesi gerektiğini belirleyerek tüm malzemelerinizin daha etkin ve verimli şekilde kontrolünü sağlarsınız.
“Barkod Desteği” malzeme giriş / çıkış hareketlerinin çabuk ve hatasız yürütülmesini sağlar. “Seri ve Lot Numarası Takibi” müşteri memnuniyetine odaklanarak geliştirilmiş çeşitli kalite sistemlerinin gereksinimi olan geriye doğru izlenebilirliği sağlar. Malzemelerin proseslerdeki tüm giriş ve çıkış işlemleri, bu numaralar üzerinden gerçekleştirilir.
“Son Kullanım Tarihi” desteği ise özellikle gıda sektörü içindir. Seri numaralarına göre takip edilen malzemelerle ilgili son kullanma tarihinin kontrolüne olanak verir.
“Malzeme Yönetimi”, işletmenizdeki operasyonların kalitesini artırıp, stok maliyetlerini düşürerek müşterilerinizin memnuniyetini garanti altına alır.

Geniş ürün yelpazesi (konfeksiyon, ayakkabı, cep telefonu vb.) ile çalışan bir firmaysanız, “Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı” sayesinde ürünleri birbirinden farklı ürün grupları altında toplayıp izlersiniz. Böylece malzeme yönetimini daha rahat, verimli ve etkin bir şekilde yürütürsünüz. LOGO TIGER 3, matris ara birimi ile aynı türdeki malzemeleri birbirinden ayıran farklı özellikleriyle izleme ve sınıflar altında toplayarak çok seviyeli bir hiyerarşide takip etme kolaylığı sunar.
Örneğin; kablo siparişimizde; 5 farklı renkte; 4 farklı kesit (çapta) ve 3 farklı uzunluktaki kanlo siparişi normalde 60 satırda girişi yapılacakken, matris arayüz sayesinde 1 satırda işlem gerçekleştirilebilir. Bu pratiklik aynı zamanda üretim reçetelerinde de kullanılabilmektedir.

Verilen siparişlerin kaydından, malın teslim alınması ve fatura girişine dek tüm aşamaları kapsayan tümleşik bir bilgi sistemidir. Bir sipariş kaydı sisteme girildiğinde, bu bilgi daha sonraki mal giriş ve fatura kaydı işlemlerinde kullanılarak veri giriş tekrarı önlenir.
Sipariş-irsaliye-fatura eşleştirmesi otomatik olarak gerçekleşir.
Süreç odaklı bu tasarım, satınalma işlerini yürütmekten sorumlu elemanların işlerini yetkinlikle yürütmelerini sağlar. Kullanıcılar stok durumu, alım siparişleri, satış siparişleri, mal girişleri ve satıcıya yapılması gereken ödeme gibi güncel bilgilere erişerek hızlı ve doğru kararlar verebilir, böylece işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilirler.

Talep yönetimi şirket içi talepleri ve siparişleri karşılamak için gerekli planlamanın yapılmasını, tedarik yönteminin belirlenmesini sağlar. Farklı departman ve işyerlerinden gelen talepler derlenerek talep planlaması oluşturulabilir. Talep Yönetimi sayesinde işletme içinde veya müşteri siparişi ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemelerin/ürünlerin ihtiyaç miktarları, ne zaman gerektiği ve ne şekilde karşılanacağı gibi bilgileri ilgili birimlere kolaylıkla iletilir. Onaylanan talepleri temin etmek için farklı yöntemler ile karşılama süreçleri (satınalma, üretim emri veya ambar transferler) başlatılır. Talebin tamamı bir karşılama türüyle karşılanabileceği gibi parça parça da karşılama yapılabilir.

Verilen siparişlerin kaydından, malın teslim alınması ve fatura girişine dek tüm aşamaları kapsayan tümleşik bir bilgi sistemidir. Bir sipariş kaydı sisteme girildiğinde, bu bilgi daha sonraki mal giriş ve fatura kaydı işlemlerinde kullanılarak veri giriş tekrarı önlenir.
İhtiyaç duyulan malzeme ve ürünlerin ihtiyaç miktarını, zamanını ve karşılanma şeklini ilgili birimlere kolayca iletme olanağı
Farklı departmanlardan gelen taleplerin tek merkezde derlenmesi, onayı ve tedarikçilere yönlendirilmesi
Farklı tedarikçi, indirim ve promosyon takibi yapma olanağı
Ambar yönetimi ile entegrasyon sayesinde ambarda istenilen yere kayıt olanağı
Sipariş-irsaliye-fatura eşleştirmesi otomatik olarak gerçekleşir.
Süreç odaklı bu tasarım, satınalma işlerini yürütmekten sorumlu elemanların işlerini yetkinlikle yürütmelerini sağlar. Kullanıcılar stok durumu, alım siparişleri, satış siparişleri, mal girişleri ve satıcıya yapılması gereken ödeme gibi güncel bilgilere erişerek hızlı ve doğru kararlar verebilir, böylece işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilirler.

Bu müşteriye 2.revize teklifi ne zaman vermiştik ve indirim ne kadardı?
Bu müşterinin teklifini hangi satış elemanımız vermişti?
Müşterimize teklif oluştururken, teklif formatını her seferinde baştan mı hazırlayacağız? Bunun bir kolay yolu yok mu?
Oluşturduğumuz teklifi Worde aktarıp, düzenleme yapabilir miyiz?
Bu müşteride son 5 tekliften kaçı satışa döndü?

Teklif Yönetimi satış öncesi faaliyetlerin planlama ve takip süreçlerini içerir.

Bir satış fırsatı ile ilgili tüm faaliyetler takip edilmektedir. Ayrıca fırsatın durumuna göre teklif sözleşme ve sipariş aşamalarına da gelindiğinde bu aşamalar özel faaliyetler de oluşturulabilir. Teklif aşamasına gelen bir satış fırsatı ile ilgili teklif ve alternatifleri oluşturulur. Teklif iç ve dış revizyonlardan geçerek sözleşme öncesi son onaya sunulur. Teklifin her aşamasında otomatik olarak bir teklif dosyası MS Word’e aktarılarak oluşturulabilir (Worde template olarak aktarılıp, içeriği değişkenler ile dolduruluyor…Wordde hazırlanmış şablonlara…)
.Kuruma özel hazırlanmış teklif şablonları ile teklifler standart bir dosya formatında, tüm teklif detayları ile birlikte müşteriye özel olarak otomatik olarak oluşturulur. Teklif alternatifleri oluşturulurken ürünün tüm standart özelliklerinden yararlanılır, bu şekilde alış/satış koşullarına göre fiyat oluşturulabilir, ek indirim ve masraflar otomatik olarak hesaplanır.

Satış ve Dağıtım Yönetimi özellikleri ile bir sipariş sisteme girildiğinde, sipariş ve teslimat için gerekli evrakların oluşturulmasından, malın faturalandırılmasına ve zamanında teslimat yapılmasına kadar tüm satış ve sevkiyat sürecinin kontrol ve yönetimi sağlanır. Süreç odaklı bu tasarım, kullanıcıya kullanım kolaylığı ve işlem hızı kazandırır.

LOGO TIGER 3 ile birlikte gelen yeni modullerden biride Satış Konfigürasyon Yönetimidir.
Bir malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler alarak oluşturduğu varyasyonların kontrol ve yönetimi amacını güder.
Satış Konfigürasyon Yönetimi ,her bir konfigürasyon için ,sistemde ayrı malzeme kartı açılmasına gerek kalmadan , malzemeye bağlı varyantlar üzerinden takibi kolaylaştırdığı gibi , teklif, sipariş, üretim gibi bağlı tüm süreçleri koşul tanımlarıyla otomatikleştirir ve hızlandırır.
Satış Konfigürasyon Yönetimi ile sisteme girilecek malzeme, reçete gibi kayıtların sayısında azalmalar olur. Malzemelerin girişlerinde malzeme özellikleri kullanılarak özel arayüzlerle en kısa sürede hatasız giriş sağlanır. Satış ekiplerinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müşteriniz icin en doğru ürünü ve fiyatlandırmayı yapması kolaylaşacaktır. Ayrıca tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz ve kısa sürede sipariş girişi sağlarsınız.

Firmamız otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Araba montajı yapıyor ve satıyor. Arabalarda 4 özellik var. Boya tipi ( opak, metalik), renk ( siyah, kırmızı, gri) , klima (otomatik , manuel yada yok) , vites(ototmatik yada manuel) …Bu özelliklerin farklı değerlerine göre varyantlar oluşturulabilmesi için öncelikle malzeme kartına varyantlı checki atmamız gerekiyor.
Bir sonraki adımda varyant kodu şablonlarının tanımlanması. Burada kod digit sayısı,kodda kullanılacak kısaltmalar belirlenerek bir şablon oluşturulabilir.
Asla bir araya gelemeyecek özellik ve değerler var ise bunlar istisna olarak tanımlanmalıdır.
Şimdi artık varyant kartları otomatik olarak üretilebilir. Biz araba için varyant kartlarını daha önceden üretmiştik.
Satış için gerekli olan fiyatların varyant özelliklerine göre girişini malzeme kartları içerisinden veya fiyat kart tanımlarından yapabilirsiniz.
Artık sipariş alabiliriz. Sipariş girişi esnasında müşterinin istediği araba özelliklerinin kolayca belirlenebileceği varyant seçim penceresi açılacaktır. Bu pencerede seçeneklerin belirlenmesi ile fiyatlar otomatik gelecek ve sipariş girişi tamamlanmış olacaktır.
Ayrıca Malzeme kartı üzerinden varyantlar bazında toplamlarda görülebilecektir.

“Satış elemanı müşteri portföyleri” ile her türlü müşteri bilgi ve iş ilişkilerini takip etme olanağı; kuruma özel teklif şablonu oluşturabilme ve teklif dosyalarını otomatik olarak MS Word’e aktarabilme imkanı bulabilrsiniz.
Siparişten başlayıp, sevkiyata kadar izlenebilirlik; Taşıyıcı firma internetten servis veriyorsa, sistemde tutulan taşıyıcı firma ve paket/koli numarası bilgilerini kullanılarak, firma web sayfasına bağlanabilir ve sevkiyatın durumunu sorgulayabilirsiniz. Bu şekilde müşteriye yoldaki siparişlerinin durumu hakkında ayrıntılı bilgi verebilirsiniz. Farklı kategorilerde çalışılan firmalara özel, sınırsız sayıda fiyat listesi oluşturabilme imkanı;
Araç yükleme
Sevkiyatlar detaylı olarak planlanır; çok sayıda müşterinin çok sayıda ürüne farklı teslimat günlerinde ve miktarlardaki taleplerini doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru teslim yerine göndermeniz tedarik güvenilirliğinizi artırırken hataları ortadan kaldırarak maliyetlerinizi düşürür.
Sıcak satış sistemleriyle entegrasyon
Özellikle hızlı tüketim malarının dağıtımını yapan firmalarda, el terminali desteğiyle veri girişi tekrarı ve hatalar ortadan kaldırılır ve verimlilik artırılır.
Satıcı takip sistemi ile satış birimlerinin etkinliği arttırılır.
Plasiyer Takip Sistemi:
Satıcı Takip Sistemi
Satıcı bazında satış hedeflerini belirleme ve satış performans ölçümü özellikleri dağıtım sektöründeki işletmelerin satış operasyonlarının yönetimine yardımcı fonksiyonlardır. Satış hedefleri miktar veya tutar üzerinden dönemsel olarak verilir. Satış elemanlarının bu hedeflere ulaşma performansı ölçülebilirken, rota tanımları kullanılarak etkin bir dağıtım planı oluşturulabilir. Yönetim, satış elemanı performans ölçümü ve satış rota karlılığı gibi çeşitli analizler yaparak satış ve dağıtım faaliyetlerini etkin yönetebilir ve karlılığını artırabilir.
Stok ve stok grubu bazında hedef belirleme, satış takibi
Satış elemanının satış miktar ve tutarlarını izleme
Satış hedefleri, geçerlilik tarihi ve hedef türü tanımlama
Plasiyeri bir veya birden fazla rotaya bağlayabilme

LOGO TIGER 3, en az girdi ve maliyetle en fazla ekonomik değeri üretmeyi hedefleyen, rekabetçi işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı bir Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi sunmaktadır. Bu sistem dört ana bölümden oluşmaktadır:
• Kaynak Yönetimi
• Üretim Tanımları
• Üretim Kontrol
LOGO TIGER 3, sipariş üzerine veya stoka üretim yapan, değişik üretim yöntemlerini kullanan firmaların tüm üretim yönetimi ihtiyaçlarını destekler. Montaja dayalı standart üretim yapan sanayilerden, konfeksiyon, cam, metal, mobilya gibi kesme ve birleştirmeye dayalı endüstrilere kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkanı olan güçlü üretim fonksiyonları içerir. Parametrik yapı sayesinde LOGO TIGER 3 ile de kısa sürede uygulamayı hayata geçirmek mümkündür
LOGO TIGER 3, sağlam altyapısı ile operasyon tanımlarından ürün reçetelerine, üretim ve iş emirlerinden üretim kaynaklarının yönetimine kadar tüm üretim sürecini tutarlı ve düzenli bilgi akışıyla besleyen ve kontrol altına alan, kolay kullanımlı, açık ve tümleşik bir yapı sağlar. Kısa sürede hayata geçirilebilen etkin bir üretim sistemi kurarak işletmelerin en düşük maliyetle en yüksek verimliliği yakalamalarına yardımcı olur.
LOGO TIGER 3 ile birlikte gelen yeni modullerden biride Satış Konfigürasyon Yönetimidir.
Bir malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler alarak oluşturduğu varyasyonların kontrol ve yönetimi amacını güder.
Satış Konfigürasyon Yönetimi ,her bir konfigürasyon için ,sistemde ayrı malzeme kartı açılmasına gerek kalmadan , malzemeye bağlı varyantlar üzerinden takibi kolaylaştırdığı gibi , teklif, sipariş, üretim gibi bağlı tüm süreçleri koşul tanımlarıyla otomatikleştirir ve hızlandırır.
Satış Konfigürasyon Yönetimi ile sisteme girilecek malzeme, reçete gibi kayıtların sayısında azalmalar olur. Malzemelerin girişlerinde malzeme özellikleri kullanılarak özel arayüzlerle en kısa sürede hatasız giriş sağlanır. Satış ekiplerinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müşteriniz icin en doğru ürünü ve fiyatlandırmayı yapması kolaylaşacaktır. Ayrıca tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz ve kısa sürede sipariş girişi sağlarsınız.
Hemen ürün üzerinden gösterelim.
Firmamız otomativ sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Araba montajı yapıyor ve satıyor. Arabalarda 4 özellik var. Boya tipi ( opak, metalik), renk ( siyah, kırmızı, gri) , klima (otomatik , manuel yada yok) , vites(ototmatik yada manuel) …Bu özelliklerin farklı değerlerine göre varyantlar oluşturulabilmesi için öncelikle malzeme kartına varyantlı checki atmamız gerekiyor.
Bir sonraki adımda varyant kodu şablonlarının tanımlanması. Burada kod digit sayısı,kodda kullanılacak kısaltmalar belirlenerek bir şablon oluşturulabilir.
Asla bir araya gelemeyecek özellik ve değerler var ise bunlar istisna olarak tanımlanmalıdır.
Şimdi artık varyant kartları otomatik olarak üretilebilir. Biz araba için varyant kartlarını daha önceden üretmiştik.
Satış için gerekli olan fiyatların varyant özelliklerine göre girişini malzeme kartları içerisinden veya fiyat kart tanımlarından yapabilirsiniz.
Artık sipariş alabiliriz. Sipariş girişi esnasında müşterinin istediği araba özelliklerinin kolayca belirlenebileceği varyant seçim penceresi açılacaktır. Bu pencerede seçeneklerin belirlenmesi ile fiyatlar otomatik gelecek ve sipariş girişi tamamlanmış olacaktır.
Ayrıca Malzeme kartı üzerinden varyantlar bazında toplamlarda görülebilecektir.

İşletmelerin ihtiyaç duyacağı bütün gereksinimleri yerel mevzuata tam uygun olarak karşılayan Finans, LOGO TIGER 3’in en güçlü özelliklerinden birisidir. Artan rekabet ortamının ve küreselleşen ekonominin gereği yeni pazarlara açılan KOBİ’ler için uluslararası operasyonları desteklemek amacıyla tasarlanmış olan esnek döviz sistemi, raporlama yapısı ve uluslararası mevzuat desteği, işletmelere uluslararası faaliyetlerin takibi ve karlılıklarının analizi konusunda güncel ve doğru bilgi akışını sağlar.

Tüm müşterilere ait detaylı adres, iletişim bilgisi gibi ticari bilgi girme olanağı
Müşteriler için birden fazla sevkiyat adresi tanımlama
Müşterilerin risk toplamlarının hesaplanması, aşıldığı durumda otomatik olarak uyarılma
Ödeme planı tanımlama,
Tüm çek ve senetleri sistemde güncel olarak tutma, iade, karşılıksız çıkma, tahsilat gibi tüm aşamaları ayrıntılı izleme
Reeskont hesaplama
Ayrıca, finans sistemi ile entegre olarak çalışan “Elektronik Bankacılık Entegrasyon” modülü bankacılık işlemlerini elektronik ortamda kolayca gerçekleştirirken, otomatik olarak da muhasebeleştirme olanağı tanır. Tüm havale ve EFT işlemleri elektronik ortamda topluca bankaya gönderilerek işgücünden tasarruf sağlanır. Bankaya tahsil edilmek üzere verilen çeklerin statü bilgileri topluca alınabilir. Banka hesaplarında oluşan hareketler ise elektronik hesap özeti ile LOGO TIGER 3 ticari sistemine işlenip muhasebeleştirilir.

LOGO TIGER 3 Mali konsolidasyon özelliği ile bir gruba bağlı birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa aitmiş gibi izleyebilir , aynı zamanda Topluluğun bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi verebilirsiniz.

Birden fazla firma bilgilerinin tek bir firmaymış gibi listelenmesi için firmalara Konsolidasyon kodu girişi yapılmalıdır. Yine ilgili firmalar içerisinde konsolidasyon raporlamasında dikkate alınacak kartların eşleştirilebilmesi için Malzeme ve cari hesap kartlarına Konsolidasyon kodu bilgisi girilebilecektir. Ayrıca grup firmalardan birine karşılık gelen cari kartları var ise burada grup firma bilgisi girilmesi yapılabilecektir.
-Bunun dışında konsolide raporlanacak olan firmaların birbirleri arasında yapmış oldukları işlemlerinde mükerrer hesaplanmasını engellemek için ilgili fiş satırlarında bu hareketin bir grup şirket hareketi olduğunu belirtmek gerekir.
-Son olarakda konsolide firmalara ait düzeltme hareketleride muhasebe modulunde manuel olarak kesilebilir. Bu fişler hesap toplamlarını etkilemez.
Mali konsolidasyon ile ilgili düzenleme ve kontrolleri tamamladıktan sonra artık raporlamaya geçebiliriz. Ticari sistem tarafında olan raporlar ;
-Konsolide finansal raporlar …(alış/satış raporları, borç/alacak toplamları)
-Konsolide Mali tablolar ,
Bu raporlarda konsolidasyon kodu filtresinin kullaılması yeterli olacaktır.
Programda var olan raporların dışında yine excel’de navigator fonksiyonlarıyla oluşturulmuş Gelir/gider , Bilanço tablosu ücretsiz olarak verilecektir. Bu tablolarda Konsolidasyon bilgilerinin girileceği pencereler oluşturulmuştur. Firma bilgilerinin girilmesi durumunda tabloda konsolide veriler otomatik olarak gelecektir.

satın almadan elden çıkarmaya dek tüm sabit kıymet yönetim işlevlerini gerçekleştirebilir, sabit kıymetlerin yerleşimlerini izleyebilirler. Dövizli özelliklere sahip olan bu bölümde 4 amortisman tablosu desteği de yer alır.

LOGO TIGER 3’da yer alan İthalat ve İhracat modulleri ile, kanunun grektirdiği
Yükümlülüklere uygun dış ticaret işlemleri yapılabilir.
LOGO TIGER 3 Dış Ticaret ile neler yapılabilir?
Döviz ve Eximbank Kredi Takibi
Dosya bazında ihracat, ithalat takibi
İstenen teslim şeklinde(FOB,CIF vs) ithalat ve ihracat tutarlarının belirlenmesi
Teslim şekillerine göre Navlun,Sigorta takibi
EDI standartlarına uygun olarak sistemin oluşturduğu ülke,gümrük,serbest bölge,banka,
ödeme şekli,rejim şekli, teslim şekli tanımları
www.mylogo.com.tr den tek tuşla parametre yükleme
DİİB tanımları ve DİİB saydırmalarının takibi, Hammadde Sarfiyat Tablosunun oluşturulması
İhraç Kayıtlı Satış ve Alımlar
Dolaşım fişleri ile antrepolar arasında malzeme dolaşımlarının sağlanması,
Antrepolardaki malzeme durumunun izlenebilirliği
İthalat Masraflarının tanımlanması
İthalat Masraflarının malzemeler detayında hacim,ağırlık, tutar, miktar gibi kriterlere
göre dağıtılması
Malzemelerin millileştirilmesi
DAB, DSB fişleri ile ihracat ve ithalat ödemelerinin izlenmesi

Logo Connect iş ortaklarınız, müşteri ve tedarikçileriniz ile elektronik ortamda veri alış verişi yapmanıza olanak sağlayan yeni bir Logo çözümüdür.
Logo Connect ile neler mi yapabilirsiniz?
Tedarikçilerinize Teklif taleplerinizi yollayabilirsiniz. MS-Excel ile doldurup size yollasın.
Tedarikçilerinizden düzenli olarak fiyat listelerini alın, programınızda otomatik güncellensin.
Siparişlerinizi yollayın, onayları, sevkiyatlar ve faturalar size otomatik gelsin.
İş ortaklarınıza Yeni ürünlerinizi fiyat listelerinizi yollayın otomatik olarak iş ortağınıza yüklensin.
İş ortaklarınız yine siparişleri size MS-Excel veya dosya ile yollasın, otomatik olarak programınıza yüklensin.Faturalarınızı, irsaliyelerinizi elektronik olarak iş ortaklarınıza yollayın.
CRM bilgilerini size yollasınlar otomatik olarak programınıza yüklensin
Grup Şirketlerine bağlı firmalarınız arası belge akışı otomatik sağlansın
Şubelerinizden ve diğer firmalarınızdan ana firmanıza konsolidasyon yapılsın.
Ana firmanızda tüm şube ve diğer firmalarınızın malzeme durumunu takip edin.
Başka neler söyleyebiliriz. Logo Connect ile Akılllı veri aktarımı yapın.
Farklı veri formatlarına aktarım yapabilme okuyabilme
EDI, Excel, XML, Metin…
İstenilen dosya dizine veri bırakıp okuyabilme (ftp, network) mail atabilme
Otomatik gelen dosyayı okuyabilme
.
— KOBI2B ‘den fazlası var. —
Kobi2B sadece logo uygulamaları arasında veriyi bir posta kutusu aracılığı ile taşır burada ise iki nokta arasında doğrudan bir veri aktarımı söz konusudur. Farklı formatlara veri yazabilir okuyabilir. Veri oluşturma işini yapar mesaj iletimini kullanıcının sistemine bırakır.

Her türlü müşterimizin ihityaç duyacağını düşündüğümüz üç temel paketle başlıyoruz. LOGO TIGER 3 de SMS gönderimini sağlayan özellik standart olarak yer alıyor. Bu hizmeti aktif hale getirmek çok kolay, şimdi sihirbazlar yardımıyla bu kazançlı iş modelini nasıl hayata geçireceğimize ekran görüntüleri üzerinden bakalım.
Kısa mesaj servisi sihirbazı 3 adımdan oluşuyor. Birinci adımda bu servisten faydalanacak kişilerin ad soyad ve telefon numarası bilgileri giriliyor. İkinci adımda tanımlanan kullanıcılar ile kullanacakları paketler ilişkilendiriliyor. Üçüncü adımda ise önceden yapılmış kullanıcı ve paket tanımlarında istenirse güncelleme yapılıyor.
Daha sonra ürün içinden tanımlanan kullanıcılara bir mesaj gelip, bu servisi kullanmak istediğini onaylaması isteniyor. Kullanıcı onayladığı andan itibaren bu servisi kullanmaya başlıyor.
150.000 işletmede ve yaklaşık 1.000.000 Bilgisayarda kullanılan LOGO ürünleri 1983 ‘den bugüne sizlerle. Halka arzedilen ilk Türk Yazılım Şirketi olmasının yanında dünyanın pek çok ülkesinde de yerel dilleri ile kullanılan Logo ürünlerine siz de sahip olmak için lütfen arayınız.

LOGO TIGER 3 Uyarlama Araçları kullanılarak her türlü form değişikliği ve Ek modül ve çözümler üretmek mümkündür. Çözüm Ortağı olarak pek çok üretim, finans, satış, satınlama gibi modüller için ek müşteri talepleri analiz edilerek yazabiliriz. Bu konuda yapılacak geliştirmeler firma özelinde maksimum fayda sağlamaktadır.