Muhasebe Programı olarak etiketli yazılar

Onaylı E-Fatura ve E-Defter Kullanma Zorunluluğu

E-Fatura ve E-Defter

A. Kimler Elektronik Fatura (e-Fatura) ve Elektronik Defter (e-Defter) kapsamında

1. 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Elektronik Fatura ve/veya Elektronik Defter tutmak zorunda olanlar;

1.1. e-Fatura kesmek ve e-Defter tutmak zorunda olan mükellefler;

1.1.1. Zorunlu olarak kapsamda olan mükellefler
•5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar.
•4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenler.

1.1.2. Dolaylı olarak kapsamda olan mükellefler
•5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın madeni yağ olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir. Mükellef sayısı belirsizdir.
•4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenlerden; 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın ÖTV III nolu listedeki mallardan birinin olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir.

1.2. e-Fatura kesmek zorunda olan mükellefler;
•efatura.gov.tr adresinde yer alan, Elektronik Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcı Listesinde yer alan mükellefler birbirilerinden aldıkları mal ve hizmetler için e-Fatura düzenler.
http://www.efatura.gov.tr/ adresinde e-fatura sisteminde yer alan kurum ve kuruluşlar listelenmektedir.
Liste e-Fatura sistemine kayıt olmak isteyen mükelleflerin başvuruları onaylandıkça artmaktadır.
•Bu kapsamdaki mükellefler isterlerse gönüllü olarak e-Defter tutabilirler.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler
4760 Sayılı Ötv Kanunu Iıı Sayılı Listedeki Malları İmal, İnşa Ve İthal Edenler

2. Gönüllü olarak e-Fatura kesmek ve/veya e-Defter tutmak isteyenler;
•Yalnız e-Defter tutmak için başvuru yapmak mümkün değildir.
•e-Defter tutmak için başvuru yapılması durumunda otomatik olarak Elektronik Fatura Kayıtlı Kullanıcı Listesine dahil olunacağından, 421 Sıra No’lu tebliğin 4.1 maddesine göre zorunlu e-Fatura kapsamına girilecektir.

B. e-Fatura yazılımları GİB tarafından onaylanıyor mu?

Hayır. e-Fatura uygulmasında kullanılacak yazılımlar GİB tarafından onaylanmıyor ancak Bilgi İşlem Sistemlerinin e-Fatura sistemine entegre edilmesini isteyen mükellefler, kendileri Özel Entegrasyon Başvurusu yapmalıdır. Özel Entegrasyon başvurusunda bulunmak isteyen mükellefler için hazırlanan dökümanlar; http://www.efatura.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

C. e-Defter yazılımları GİB tarafından onaylıyor mu ?
•Evet. Yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerden; Yevmiye ve Büyük Defter (Kebir) zorunlu veya gönüllü olarak Elektronik Defter olarak tutmak isteyen mükellefler mutlaka GİB tarafından onaylanan e-Defter yazılımlarıdan birini kullanmak zorundadırlar.
•e-Defter tutmak için yapılan başvuruda E-DEFTER UYGULAMASI BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ ’nde;  onaylı yazılımın Üreticisi, Yazılım Adı ve Versiyon/Sürüm No bildirilmektedir.

Logo Yazılım muhasebe programları ( Kobi – Go Plus, ERP – Tiger Plus / Tiger Enterprise ) e-Fatura ve e-Defter uygulamaları GİB tarafından onaylanmış yazılımlarıdır.

Ambar Sayımı

Ambar Sayımı

Mal alım iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

Logo Go Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerinde;
Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden olan aşağıdaki seçenekler ile kaydedilir.

Sayım eksiği fişi
Sayımı fazlası fişi

Ambar sayımına ilişkin bilgiler İşlemler menüsü altında yer alan Ambar sayımı seçeneği ile toplu olarak da kaydedilir. Sayım eksiği ve sayım fazlasına ilişin bilgileri içeren fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı seçeneği Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir. Sayım işlemine ait fişler, Fiş oluşturma seçeneği ile otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.

Kullanıcı tarafından elle girilecek sayım sonucu bulunan miktar Sayım Miktarı alanına kaydedilir. İşlemler sonucu oluşan fiili stok miktarı ile girilen sayım miktarı karşılaştırılır. Böylece malzemenin o ambardaki fazla ya da eksik miktarı bulunur. Bulunan miktar fazla/eksik kolonunda görüntülenir.

Sayım eksiği ve sayım fazlası ile ilgili fişler Fiş Oluştur düğmesi tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.

Sayım farklarının çıkış fişlerine dağıtılması – Çıkış Fişlerine Dağıt

Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır.

Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı Çıkış Fişlerine Dağıt filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Fiş türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağının belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine dağıtılabileceği gibi her ikisine de dağıtılabilir.

Dağıtım parametreleri filtresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre aşağıdaki seçenekleri içerir.

Fiş Sayısına Göre
Miktarsal Ağırlığa Göre

Miktarsal ağırlığa göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana göre dağıtım yapılır.

Fiş sayısına göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir.

Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtılacak fişlerin kapatılmamış döneme ait olması  gerekir.


Fiyat Farkı Uygulama

FF Uygula

Logo ürünlerinde Fiyat farkı faturaları (alınan/verilen) alış/satış faturalar listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Önce fiyat farkı uygulanacak fatura daha sonra F9 (sağ fare tuşu ) menüsünde yer alan FF uygula seçilir. Bu durumda alınan/verilen fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturanın fiş numarası ve satır bilgisi yer alır. Tutar alanına uygulanacak fiyat farkı tutarı kaydedilir.

Logo Start başta olmak üzere GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise programlarında fiyat farkınınn malzeme üzerine doğru olarak yansıtılarak malzemenin gerçek maliyetinin görülmesi sağlanmaktadır.